Bán đất Nghi Đồng 1777.7 m2, đường Nhựa 6m quy hoạch 16m gần đường cao tốc Bắc Nam

Bán đất Nghi Đồng 1777.7 m2, đường Nhựa 6m quy hoạch 16m gần đường cao tốc Bắc Nam

Bán đất Nghi Đồng 1777.7 m2, đường Nhựa 6m quy hoạch 16m gần đường cao tốc Bắc Nam

Bán đất Nghi Đồng 1777.7 m2, đường Nhựa 6m quy hoạch 16m gần đường cao tốc Bắc Nam

Both comments and trackbacks are currently closed.